Objektif

1. Mengenal pasti pasaran berpotensi untuk Produk Halal SME di dalam pasaran domestik dan antarabangsa

2. Mengenal pasti Produk Halal SME yang berpotensi untuk pasaran domestik dan antarabangsa.

3. Membangunkan satu Pangkalan Data untuk Produk Halal SME bagi pasaran domestik dan antarabangsa.

4. Perancangan Pemasaran untuk Produk Halal SME.

5. Membangunkan satu Business Plan untuk Produk Halal SME ke pasaran domestik dan antarabangsa.