Hasil Dari Penyertaan Anda

1. Mengenal pasti pasaran berpotensi untuk Produk Halal SME di dalam pasaran domestik dan antarabangsa
2. Mengenal pasti Produk Halal SME yang berpotensi untuk pasaran-pasaran domestik dan antarabangsa.
3. Membangunkan satu Pengkalan Data untuk Produk Halal SME bagi pasaran domestik dan antarabangsa.
4. Perancangan Pemasaran dan membangunkan satu Business Plan untuk Produk Halal SME ke pasaran domestik dan antarabangsa.